Badania wody

Woda wykorzystywana w budownictwie do zarabiania betonów, zapraw itp. musi spełniać określone parametry i właściwości.

Oferujemy Państwu badania wody zarobowej wykonane zgodnie z PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu”.

Analiza wody zarobowej jest podzielona na 3 etapy:

1. Ocena wstępna - woda badana jest pod kątem określonych w normie wymagań:

 • Oleje i tłuszcze
 • Detergenty
 • Barwa
 • Zawiesiny
 • Zapach
 • Kwasy
 • Substancje humusowe

2. Właściwości chemiczne- woda zarobowa zostaje zbadana na obecność związków chemicznych:

 • Chlorki
 • Siarczany
 • Alkalia

3. Czas wiązania i wytrzymałość – woda zarobowa zostaje wykorzystana do przygotowania próbek betonu lub zaprawy do badania wytrzymałości na ściskanie oraz czasu wiązania.

Cofnij się do badania betonu albo przejdź do badania kruszyw.

Tagi: badania, woda dla betonu

LABORATORIUM

ZAKŁADOWA
KONTROLA
PRODUKCJI

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR

 • Skanska
 • Budimex
 • Lafarge
 • Ginter
 • Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański
 • Pawłowski
 • kamal
 • Continental Road
 • Izolex
 • EBM
 • Jadar
 • KSM Parsęcko
 • Broker
 • Sambor
 • Drewbet
 • Evertec
 • Nascon
 • Zdrojewscy
 • Gmina Zarszyn
 • Gmina Chojnice
 • Zarząd Drogowy Sępólno Krajeńskie
 • EcoZet
Pol Lab - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
Logo laboratorium budowlanego AG-CEL

W dniu 24.12.2016 r.
Laboratorium Budowlane "AG-CEL" będzie nieczynne.