Badania wody

Woda wykorzystywana w budownictwie do zarabiania betonów, zapraw itp. musi spełniać określone parametry i właściwości.

Oferujemy Państwu badania wody zarobowej wykonane zgodnie z PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu”.

Analiza wody zarobowej jest podzielona na 3 etapy:

1. Ocena wstępna - woda badana jest pod kątem określonych w normie wymagań:

 • Oleje i tłuszcze
 • Detergenty
 • Barwa
 • Zawiesiny
 • Zapach
 • Kwasy
 • Substancje humusowe

2. Właściwości chemiczne- woda zarobowa zostaje zbadana na obecność związków chemicznych:

 • Chlorki
 • Siarczany
 • Alkalia

3. Czas wiązania i wytrzymałość – woda zarobowa zostaje wykorzystana do przygotowania próbek betonu lub zaprawy do badania wytrzymałości na ściskanie oraz czasu wiązania.

Cofnij się do badania betonu albo przejdź do badania kruszyw.

LABORATORIUM

ZAKŁADOWA
KONTROLA
PRODUKCJI

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR

 • Skanska
 • Budimex
 • Lafarge
 • Ginter
 • Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański
 • Pawłowski
 • kamal
 • Continental Road
 • Izolex
 • EBM
 • Jadar
 • KSM Parsęcko
 • Broker
 • Sambor
 • Drewbet
 • Evertec
 • Nascon
 • Zdrojewscy
 • Gmina Zarszyn
 • Gmina Chojnice
 • Zarząd Drogowy Sępólno Krajeńskie
 • EcoZet
Pol Lab - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych Pol Lab - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
Logo laboratorium budowlanego AG-CEL

W dniu 24.12.2016 r.
Laboratorium Budowlane "AG-CEL" będzie nieczynne.