🔍

Nadzór naukowo-badawczy

W zakres nadzoru naukowo-badawczego wchodzi system nadzoru i kontroli, który obejmuje:

1) Projektowanie i odbiór konstrukcji betonowych.

Prawidłowe wyspecyfikowanie parametrów betonu i mieszanki betonowej przez projektanta oraz wykonawcę jest jednym z podstawowych warunków aby uzyskać pożądaną jakość konstrukcji betonowych. Konstrukcja ma być zaprojektowana w taki sposób aby miała odpowiednią nośność, stateczność oraz trwałość.

2) Zgodność dostarczonego betonu ze specyfikacją techniczną i Prawem Budowlanym.

Specyfikacja to końcowe zestawienie udokumentowanych wymagań technicznych dotyczących wykonania lub składu betonu, podane producentowi (taką definicję specyfikacji podaje norma PN-EN 206-1). Odbiorca betonu (wykonawca robót) odpowiedzialny jest za prawidłowo przedłożoną specyfikację producentowi betonu. Wykonawca składając zamówienie lub wysuwając zapytanie, specyfikuje beton na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez projektanta.

3) Proces dostarczania, wbudowywania betonu oraz jego obserwacja w miejscu wbudowania.

Jednym z najważniejszych elementów podczas realizacji zamówienia na beton jest jego dostawa na plac budowy. Norma PN-EN 206-1 poświęca temu zagadnieniu cały rozdział. Precyzuje dokładnie jakie informacje, dotyczące budowy powinny zostać przekazane przez zamawiającego beton do producenta.

Wbudowanie mieszanki betonowej oraz jej późniejsza obserwacja jest ważnym elementem, który zapewnia trwałość konstrukcji oraz elementów betonowych. Dlatego warto skorzystać z pomocy fachowców.