🔍

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski jest to obowiązek kontroli obiektów i procesów budowlanych. Może zostać ustanowiony przez inwestora lub nałożony na inwestora przez właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Obowiązkowo jest najczęściej ustanawiany w sytuacjach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko naturalne. Nadzór inwestorski stosowany jest w przypadku, kiedy inwestor potrzebuje dodatkowej pomocy specjalistycznej, ważnej w skomplikowanych etapach budowy.

W ramach nadzoru inwestorskiego możemy Państwu zaoferować:
– pomoc przy obsłudze inwestycji;
– sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
– badania laboratoryjne materiałów budowlanych;
– kontrolę jakości oraz zatwierdzanie materiałów zgodnie ze specyfikacjami technicznymi;