🔍

Badania nawierzchni

Ocena stanu nawierzchni i prawidłowe rozpoznanie przyczyn powstawania uszkodzeń stanowi podstawę projektowania remontów, wzmocnień oraz modernizacji nawierzchni drogowych i lotniskowych.

Oferujemy Państwu:

  • Nowoczesna diagnostyka nawierzchni metodami nieniszczącymi
  • Ocena stanu istniejących nawierzchni dla potrzeb projektowych w planowaniu modernizacji i wzmocnień nawierzchni
  • Opracowanie koncepcji naprawy, wzmocnienia lub wymiany nawierzchni drogowych
  • Wymiarowanie konstrukcji nawierzchni drogowych i lotniskowych

Badanie odkształcenia nawierzchni przeprowadzamy za pomocą belki Benkelmana pod obciążeniem 100 kN/oś zgodnie z normą BN-70/8931-06.

Pomiaru równości nawierzchni wykonujemy w przekroju podłużnym zgodnie z normą BN-68/8931-04. Badanie odbywa się w sposób ciągły przy pomocy planografu.

Odwierty kontrolne w nawierzchniach asfaltowych wykonujemy o różnych średnicach w zależności od zapotrzebowania badawczego. Są to odwierty z przeznaczeniem na ekstrakcje mm-a (poznanie składu), zagęszczenia nawierzchni lub koleinowanie.