🔍

Badania betonu

Badanie wytrzymałości betonu pozwoli określić czy parametry danej mieszanki są odpowiednio dostosowane do panujących warunków. W naszej firmie wykonujemy badanie wytrzymałości betonu na ściskanie, nasiąkliwość oraz mrozoodporność. W ramach świadczonych usług jest także badanie pull off betonu. Kontrole przeprowadzamy w trakcie produkcji betonu lub na miejscu jego rozładunku. Badaniom poddajemy zarówno mieszanki, jak i beton w formie stałej, w tym wykonujemy badania bloczków betonowych oraz badania kręgów betonowych. Na życzenie klienta przeprowadzimy także badanie pustaków. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Przeprowadzamy badania mrozoodporności, nasiąkliwości oraz wytrzymałości betonu.

W swoim zakresie wykonujemy badania betonu w formie mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu.

Przeprowadzamy badanie betonu i mieszanki betonowej w trakcie produkcji lub rozładunku w miejscu docelowym. Pozwala to na bieżącą kontrolę, wprowadzanie korekt do produkcji, a tym samym minimalizuje ryzyko wbudowania mieszanki o nieprawidłowych parametrach.

Prowadzimy badania betonu w zakresie oznaczania cech wytrzymałościowych oraz parametru trwałości zgodnie z wymaganiami norm.

PN-EN 206-1 „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”
PN-EN 12350-1 „Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek”
PN-EN 12390-1 „Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form”
PN-EN 12390-2 „Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych”
PN-EN 12504-1 „Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie”
PN-EN 12504-2 „Badania nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia”
PN-B 06250 „Beton zwykły”
PN-V-83002:1999 „Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania ogólne i metody badań”
PN-EN 13369 „Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu”
PN-B 06281 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych”
PN-S-96013 „Drogi samochodowe – Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania”
oraz wielu innych dotyczących technologii betonu i diagnostyki.