🔍

Wzorcowanie wag produkcyjnych

Zakładowa Kontrola Produkcji wśród wytycznych dla producentów wymienia nadzorowanie wyposażenia do pomiarów, kontroli i badań. Z punktu widzenia wykazywania zgodności wyrobu z jego specyfikacją techniczną , producent musi wzorcować lub weryfikować i utrzymywać stałą kontrolę nad dobrym stanem urządzeń pomiarowych i badawczych, bez względu na to, czy są one jego własnością.

Regularne wzorcowanie wag jest jednym z wymogów, jakie narzuca producentowi nie tylko Zakładowa Kontrola Produkcji , ale każdy inny System Zarządzania Jakością. Wzorcowanie wag wykonywane jest w celu określenia dokładnych błędów pomiarowych wagi – powstałych w skutek codziennego użytkowania. Polega ono na porównaniu wskazania wagi z dokładną wagą zewnętrznego wzorca masy.

Jako laboratorium budowlane oferujemy naszym klientom stały nadzór nad wszelkiego rodzaju wagami laboratoryjnymi i przemysłowymi, począwszy od wag nieautomatycznych pomostowych, zbiornikowych, samochodowych, poprzez wagi automatyczne przenośnikowe (taśmowe). Zapewniamy wzorcowanie, sprawdzanie oraz stworzenie procedur nadzoru zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji.

Używane przez nas wzorce masy posiadają ważne świadectwa wzorcowania przyznawane przez akredytowane laboratorium wzorcowania, co dodatkowo zwiększa dokładność badania. Wyniki wzorcowania zapisywane są na Świadectwie Wzorcowania wraz z oszacowaną niepewnością pomiaru. Klient, otrzymując Świadectwo, zawarte w nim wyniki może wykorzystać do naniesienia poprawek do wskazań wagi zwiększając dokładność pomiaru.

Zakładowa Kontrola Produkcji mówi o tym, że producent powinien udokumentowywać działania związane z nadzorowania wyposażenia, zatem świadectwa wzorcowania wystawione przez akredytowane laboratoria pomiarowe powinny być objęte nadzorem zgodnie z zasadami obejmującymi pozostałe zapisy związane z ZKP. Usługi wzorcowania są wykonywane na miejscu ustawienia wagi lub w laboratorium po dostarczeniu wagi.