🔍

Badania kamienia naturalnego

Wykonujemy badania na potrzeby Zakładowej Kontroli Produkcji i zgodności na normy:

PN-EN 12058 – „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania”
PN-EN 1469 – „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania”
PN-EN 1341 – „Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań”
PN-EN 1342 – „Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań”
PN-EN 1343 – „Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań”
PN-EN 771-6 – „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego”
PN-EN 14157 – „Kamień naturalny. Oznaczenie odporności na ścieranie”
PN-B-04111 – „Materiały kamienne. Ozaczenie ścieralności na tarczy Boehmego”
PN-EN 12057 – „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty modułowe. Wymagania.”