🔍

Ekspertyzy i opinie techniczne

Oceny stanu technicznego budynku można dokonać w formie ekspertyzy lub opinii technicznej.

Ekspertyzy lub opinie o stanie technicznym budynku wykonuje się m.in. na potrzeby opracowania projektu rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami) obliguje do wykonania ekspertyzy lub opinii technicznej przed przystąpieniem do prac projektowych.

Opinia techniczna to ocena stanu technicznego budynku wydawana przez doświadczonych inżynierów z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi na podstawie oględzin budynku oraz po uprzednim zapoznaniu się z dostępną dokumentacją.

Ekspertyza techniczna to opracowanie szersze, bardziej szczegółowe wydawane przez rzeczoznawców budowlanych. Diagnoza w takim opracowaniu poparta jest zarówno oględzinami budynku wraz z przestudiowaniem dostępnej dokumentacji, jak i obiektywnymi badaniami, pomiarami oraz obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi.

Nasza firma posiada duże doświadczenie w dokonywaniu ekspertyz i opinii technicznych. Dysponujemy odpowiednim sprzętem oraz narzędziami do wykonywania potrzebnych badań oraz pomiarów, przez co usługa, którą świadczymy jest kompleksowa. Realizacją, z której jesteśmy dumni jest opracowanie opinii technicznej XIX- wiecznego, neogotyckiego pałacu w Komierowie k. Sępólna Krajeńskiego.