🔍

Diagnostyka budowli

Diagnostyka budowlana ma na celu zbadanie, udokumentowanie oraz ocenę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych i budynków, a także opracowanie technologii prac renowacyjno – naprawczych.

Oferujemy Państwu:

1. Odwierty w konstrukcji obiektów betonowych i żelbetowych wg PN-EN 13791, PN-EN 12504-1.

2. Badania niszczące materiałów budowlanych:

  • określenie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 12390-3,
  • określenie wytrzymałości na zginanie wg PN-EN 12390-5,
  • określenie wytrzymałości na rozciąganie(metoda brazylijska) wg PN-EN 12390-6,
  • mrozoodporność betonu wg PN-B 06250,
  • wodoszczelność betonu wg PN-B 06250, PN-EN 12390-8,
  • nasiąkliwość wg PN-B 06250.

 

3. Badania nieniszczące materiałów budowlanych :

  • określenie wytrzymałości na ściskanie metodą sklerometryczną – młotek Schmidta według PN-EN 12504-2.

 

4. Badania elementów murowych

  • określenie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 772-1.