Badania betonu

Badanie wytrzymałości betonu pozwoli określić czy parametry danej mieszanki są odpowiednio dostosowane do panujących warunków. W naszej firmie wykonujemy badanie wytrzymałości betonu na ściskanie, nasiąkliwość oraz mrozoodporność. W ramach świadczonych usług jest także badanie pull off betonu. Kontrole przeprowadzamy w trakcie produkcji betonu lub na miejscu jego rozładunku. Badaniom poddajemy zarówno mieszanki, jak i beton w formie stałej, w tym wykonujemy badania bloczków betonowych oraz badania kręgów betonowych. Na życzenie klienta przeprowadzimy także badanie pustaków. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Przeprowadzamy badania mrozoodporności, nasiąkliwości oraz wytrzymałości betonu.

W swoim zakresie wykonujemy badania betonu w formie mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu.

Przeprowadzamy badanie betonu i mieszanki betonowej w trakcie produkcji lub rozładunku w miejscu docelowym. Pozwala to na bieżącą kontrolę, wprowadzanie korekt do produkcji, a tym samym minimalizuje ryzyko wbudowania mieszanki o nieprawidłowych parametrach.

Prowadzimy badania betonu w zakresie oznaczania cech wytrzymałościowych oraz parametru trwałości zgodnie z wymaganiami norm.

PN-EN 206-1 „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”
PN-EN 12350-1 „Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek”
PN-EN 12390-1 „Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form”
PN-EN 12390-2 „Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych”
PN-EN 12504-1 „Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie”
PN-EN 12504-2 „Badania nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia”
PN-B 06250 „Beton zwykły”
PN-V-83002:1999 „Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania ogólne i metody badań”
PN-EN 13369 „Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu”
PN-B 06281 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych”
PN-S-96013 „Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania”
oraz wielu innych dotyczących technologii betonu i diagnostyki.

Cofnij się do badania cementu i dodatków albo przejdź do badania wody

Tagi: badanie betonu, beton, mrozoodpornosc

Powiązane

Badania mieszanki betonowej

Obraz dla Badania mieszanki betonowej

Przeprowadzamy badania gęstości mieszanki betonowej na budowie, oraz badania betonu samozagęszczalnego.

Badania betonu stwardniałego

Obraz dla Badania betonu stwardniałego

Wykonujemy badania mrozoodporności betonu oraz wytrzymałości na ściskanie betonu stwardniałego pomagają dokładnie określić jego zastosowanie i właściwości.

LABORATORIUM

ZAKŁADOWA
KONTROLA
PRODUKCJI

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR

 • Skanska
 • Budimex
 • Lafarge
 • Ginter
 • Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański
 • Pawłowski
 • kamal
 • Continental Road
 • Izolex
 • EBM
 • Jadar
 • KSM Parsęcko
 • Broker
 • Sambor
 • Drewbet
 • Evertec
 • Nascon
 • Zdrojewscy
 • Gmina Zarszyn
 • Gmina Chojnice
 • Zarząd Drogowy Sępólno Krajeńskie
 • EcoZet
Pol Lab - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
Logo laboratorium budowlanego AG-CEL

W dniu 24.12.2016 r.
Laboratorium Budowlane "AG-CEL" będzie nieczynne.