🔍
Laboratorium
Poznaj zakres akredytacji

Posiadamy akredytację PCA dla wybranych metod badań:

 • mieszanki betonowej
 • próbek betonu stwardniałego
 • betonu w konstrukcji
 • mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi
 • podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem
 • betonowych kostek brukowych
 • krawężników z betonu
 • betonowych płyt brukowych
 • elementów murowych
 • prefabrykatów z betonu

Aktualny zakres do pobrania:

AB 1669

POZA METODAMI OBJĘTYMI ZAKRESEM AKREDYTACJI PCA NASZA OFERTA OBEJMUJE RÓWNIEŻ:

LABORATORIUM
BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR

W ofercie naszego przedsiębiorstwa znajdą Państwo cały szereg usług projektowych skierowanych w głównej mierze do zakładów produkcyjnych, które wykonują elementy zarówno betonowe i żelbetowe, jak również konstrukcje lekkie stalowe.

W zakresie projektowania konstrukcji stalowych oferujemy:

 • Projektowanie 3D,
 • Tworzenie części wieloobiektowych konstrukcji spawanych i złożeń,
 • Wykonywanie dokumentacji warsztatowej 2D,
 • Wykonywanie modeli przestrzennych
 • Wizualizacje przyszłych produktów w formie modeli 3D,
 • Przygotowywanie detali, części blach do operacji gięcia,
 • Przygotowywanie dokumentacji.
Więcej

DIAGNOSTYKA BUDOWLI

Diagnostyka budowlana ma na celu zbadanie, udokumentowanie oraz ocenę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych i budynków, a także opracowanie technologii prac renowacyjno – naprawczych. Oferujemy Państwu: 1. Odwierty w konstrukcji obiektów betonowych i żelbetowych wg PN-EN 13791, PN-EN 12504-1. 2. Badania niszczące materiałów budowlanych:

 • określenie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 12390-3,
 • określenie wytrzymałości na zginanie wg PN-EN 12390-5,
 • określenie wytrzymałości na rozciąganie(metoda brazylijska) wg PN-EN 12390-6,
 • mrozoodporność betonu wg PN-B 06250,
 • wodoszczelność betonu wg PN-B 06250, PN-EN 12390-8,
 • nasiąkliwość wg PN-B 06250.

3. Badania nieniszczące materiałów budowlanych :

 • określenie wytrzymałości na ściskanie metodą sklerometryczną – młotek Schmidta według PN-EN 12504-2.

4. Badania elementów murowych

 • określenie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 772-1.
Więcej