🔍

Badania prefabrykatów

Oferujemy Państwu wykonanie badań prefabrykatów w zakresie:

 • cechy geometryczne,
 • wytrzymałość,
 • nasiąkliwość,
 • odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających,
 • odporność na ścieranie na tarczy Bohmego.

 

Wykonujemy badania typu i badania bieżące dla następujących prefabrykatów:

 • betonowe kostki brukowe, trylinki wg PN-EN 1338,
 • betonowe płyty brukowe, płyty chodnikowe, płyty ażurowe, płyty typu „YOMB”, płyty drogowe wg PN-EN 1339,
 • betonowe krawężniki drogowe, oporniki, obrzeża wg PN-EN 1340,
 • elementy murowe ceramiczne, silikatowe, z betonu kruszywowego (m. in. betonowe bloczki fundamentowe, pustaki typu „alfa”, pustaki ścienne ) wg PN-EN 772,
 • elementy stropów gęstożebrowych ( pustaki, belki) wg PN-EN 15037-1, PN-EN 15037-2,
 • płyty stropowe kanałowe PN-EN 1168,
 • elementy studzienek włazowych i niewłazowych (komory robocze, trzony studzienek, dna studzienek, płyty pokrywowe) wg PN-EN 1917
 • nadproża betonowe wg PN-EN 845.