Badania zapraw

W zakres badanie zapraw wchodzą Wstępne Badania Typu oraz zakres stosowania i metodykę cech fizycznych i wytrzymałościowych zapraw:

 • Murarskich wg PN-EN 998-2 „Wymagania dotyczące zapraw do murów.
  Część 2: Zaprawa murarska”;
  • PN-EN 1015-3 „Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy. Gęstość objętościowa świeżej zaprawy”;
  • PN-EN 1015-6 „Gęstość objętościowa świeżej zaprawy”;
  • PN-EN 1015-9 „Określenie czasu zachowania właściwości roboczych”;
  • PN-EN 1015-7 „Określenie zawartości powietrza”;
  • PN-EN 1015-17 „Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie”;
  • PN-EN 1015-10 „Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy”;
  • PN-EN 1015-11 „Określenie wytrzymałości na ściskanie”;
  • PN-EN 1015-18 „Określenie absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym”;
  • PN-85/B-04500 „Określenie trwałości (odporność na zamrażanie-odmrażanie)”;
  • W przypadku chęci deklarowania zaprawy jako zaprawy do cienkich spoin należy wykonać:
   PN-EN 1015-1 „Określenie rozkładu wielkości ziaren (metodą analizy sitowej)”;
   PN-EN 1015-9 „Czas zachowania właściwości roboczych p. 7. Metoda B”.
 • Tynkarskich wg PN-EN 998-1 „Wymagania dotyczące zapraw do murów
  Część 1: Zaprawa tynkarska”;
  • PN-EN 1015-1 „Określenie wielkości ziarn metodą analizy sitowej”;
  • PN-EN 1015-3 „Określenie konsystencji świeżej zaprawy”;
  • PN-EN 1015-6 „Gęstość objętościowa świeżej zaprawy”;
  • PN-EN 1015-9 „Określenie czasu zachowania właściwości roboczych”;
  • PN-EN 1015-7 „Określenie zawartości powietrza”;
  • PN-EN 1015-10 „Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy”;
  • PN-EN 1015-11 „Określenie wytrzymałości na ściskanie”;
  • PN-EN 1015-12 „Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw” ;
  • PN-EN 1015-18 „Określenie współczynnika absorpcji wody podciąganie kapilarne”;
  • PN-EN 1015-19 „Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach”;
  • PN-85/B-04500 „Mrozoodporność (trwałość)”.
Tagi: badanie, zaprawy betonowe, beton

Powiązane

Badania gruntów i stabilizacji

Obraz dla Badania gruntów i stabilizacji

Wykonujemy badania gruntów razem z analizą chemiczną spoiw i dodatków mineralnych, oraz ulepszanie gruntu spoiwem hydraulicznym.

Badania systemów dociepleń

Obraz dla Badania systemów dociepleń

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem, badania systemów dociepleń według PN-EN 13499:2005

LABORATORIUM

ZAKŁADOWA
KONTROLA
PRODUKCJI

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR

 • Skanska
 • Budimex
 • Lafarge
 • Ginter
 • Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański
 • Pawłowski
 • kamal
 • Continental Road
 • Izolex
 • EBM
 • Jadar
 • KSM Parsęcko
 • Broker
 • Sambor
 • Drewbet
 • Evertec
 • Nascon
 • Zdrojewscy
 • Gmina Zarszyn
 • Gmina Chojnice
 • Zarząd Drogowy Sępólno Krajeńskie
 • EcoZet
Pol Lab - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
Logo laboratorium budowlanego AG-CEL

W dniu 24.12.2016 r.
Laboratorium Budowlane "AG-CEL" będzie nieczynne.