🔍

ZKP dla betonu towarowego

Cały proces pracy musi podlegać ciągłemu nadzorowi – kontrola betonu – zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej – PN-EN 206 ” Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.

Certyfikacja betonu towarowego odbywa się zgodnie z wyznaczonymi etapami. Poniżej przedstawiamy etapy wdrażania systemu, zgodne z wymaganiami stawianymi przez certyfikat ZKP, realizowane przez doradców z Naszego Laboratorium.

Certyfikat ZKP razem z nami!

I Wizytacja zakładu produkcyjnego

Wizytacja zakładu, pozwalająca na poznanie wytwórni oraz analizę posiadanej przez Państwa dokumentacji związanej z betonem towarowym to pierwszy etap jaki obejmuje procedurę — beton towarowy certyfikacja. Szczegółowa analiza pozwoli nam na przedstawienia planu całego procesu wdrażania systemu ZKP dla betonu towarowego, niezbędnego dla certyfikacji betonu.

II Przygotowanie i opracowanie dokumentacji

Po wytypowaniu osoby odpowiedzialnej za kontrolę produkcji w wytwórni opracowujemy dokumentację systemu Zakładowej kontroli Produkcji. Jest to kolejny etap obejmujący przeprowadzenie procedury — beton towarowy licencja.

III Szkolenia personelu

Pełen proces wdrażania odbywa się w konsultacji z personelem firmy. W celu prawidłowego funkcjonowania systemu ZKP dla betonu towarowego przeprowadzane są szkolenia w zakresie prowadzenia dokumentacji systemowej. Szkolenie pozwoli również na rozwianie wątpliwości dotyczących interpretacji czy uzupełniania dokumentacji.

IV Wdrożenie systemu

Cały proces oparty jest na wprowadzaniu dokumentacji w całą organizację zakładu w celu dokonywania zapisów zgodnie z założeniami Systemu ZKP.

V Wykonanie badań typu (opcjonalnie)

Po zapoznaniu się z istniejącą dokumentacją (recepty wraz z badaniami) dokonujemy analizy oraz w razie potrzeby wykonujemy badania typu dla mieszanek.

VI Wybór jednostki certyfikującej

Po wdrożeniu systemu, jeżeli jest to wymagane (np. dla betonu konstrukcyjnego system 2+), producent przy pomocy Naszego laboratorium wybiera jednostkę certyfikującą, która dokona oceny prawidłowości funkcjonowania Systemu ZKP i wystawi Krajowy Certyfikat Właściwości Użytkowych.

VII Ciągły nadzór nad wdrożonym systemem ZKP wraz z badaniem próbek (opcjonalnie)

Aby odciążyć klienta Nasze laboratorium oferuję usługę stałego nadzoru nad wdrożonym systemem ZKP łącznie z częścią badawczą.
Dla producentów, którzy są Naszymi klientami udostępniamy bezterminowo dostęp do PANELU KLIENTA na naszej stronie www.agcel.pl, na którym umieszczane są wszystkie dokumenty dotyczące Systemu ZKP (recepty, Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych, Procedury , Instrukcje, Formularze oraz wyniki badań).

Na etap VII składają się m. in. następujące usługi:

  • nadzór nad dokumentacją i zapisami (aktualizacja dokumentacji, wprowadzanie zmian)
  • uczestnictwo w inspekcjach ZKP
  • przygotowywanie i organizacja przeglądu systemu ZKP oraz dokumentowanie działań po przeprowadzonym przeglądzie
  • analiza potrzeb szkoleniowych i prowadzenie szkoleń wewnętrznych
  • planowanie audytów wewnętrznych, tam gdzie to niezbędne
  • nadzorowanie prowadzonych działań korygujących/zapobiegawczych
  • reprezentowanie producenta wobec jednostek notyfikowanych
  • reprezentowanie producenta przed organami nadzoru budowlanego
  • doradztwo w obszarze związanym z prawem budowlanym

W zakładce AKTUALNOŚCI oraz na Naszym Facebooku na bieżąco przekazujemy wszystkie informacje istotne dla wprowadzania wyrobów budowlanych jakim jest beton towarowy od 01.01.2017 r.