Wzorcowanie wag produkcyjnych

Obraz dla wzorcowanie wag produkcyjnych

Zakładowa Kontrola Produkcji wśród wytycznych dla producentów wymienia nadzorowanie wyposażenia do pomiarów, kontroli i badań. Z punktu widzenia wykazywania zgodności wyrobu z jego specyfikacją techniczną , producent musi wzorcować lub weryfikować i utrzymywać stałą kontrolę nad dobrym stanem urządzeń pomiarowych i badawczych, bez względu na to, czy są one jego własnością.

Regularne wzorcowanie wag jest jednym z wymogów, jakie narzuca producentowi nie tylko Zakładowa Kontrola Produkcji , ale każdy inny System Zarządzania Jakością. Wzorcowanie wag wykonywane jest w celu określenia dokładnych błędów pomiarowych wagi – powstałych w skutek codziennego użytkowania. Polega ono na porównaniu wskazania wagi z dokładną wagą zewnętrznego wzorca masy.

Jako laboratorium budowlane oferujemy naszym klientom stały nadzór nad wszelkiego rodzaju wagami laboratoryjnymi i przemysłowymi, począwszy od wag nieautomatycznych pomostowych, zbiornikowych, samochodowych, poprzez wagi automatyczne przenośnikowe (taśmowe). Zapewniamy wzorcowanie, sprawdzanie oraz stworzenie procedur nadzoru zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji.

Używane przez nas wzorce masy posiadają ważne świadectwa wzorcowania przyznawane przez akredytowane laboratorium wzorcowania, co dodatkowo zwiększa dokładność badania. Wyniki wzorcowania zapisywane są na Świadectwie Wzorcowania wraz z oszacowaną niepewnością pomiaru. Klient, otrzymując Świadectwo, zawarte w nim wyniki może wykorzystać do naniesienia poprawek do wskazań wagi zwiększając dokładność pomiaru.

Zakładowa Kontrola Produkcji mówi o tym, że producent powinien udokumentowywać działania związane z nadzorowania wyposażenia, zatem świadectwa wzorcowania wystawione przez akredytowane laboratoria pomiarowe powinny być objęte nadzorem zgodnie z zasadami obejmującymi pozostałe zapisy związane z ZKP. Usługi wzorcowania są wykonywane na miejscu ustawienia wagi lub w laboratorium po dostarczeniu wagi.

Tagi: zkp, wzorcowanie wag

Powiązane

Zakładowa kontrola produckji (zkp) - szkolenia

Obraz dla Zakładowa kontrola produckji (zkp) - szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu wdrażania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji nadania oznaczenia CE zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia UE nr 305/2011 (CPR).

Usługi specjalistyczne

Obraz dla Usługi specjalistyczne

Pomagamy we wprowadzaniu do obrotów nowych wyrobów budowlanych, opracowujemy instrukcje technologiczne i aprobaty techniczne.

Wzorcowanie wag czy legalizacja?

Obraz dla Wzorcowanie wag czy legalizacja?

Opis i podstawa prawna wzorcowania wag w przedsiębiorstwie jako element zkp oraz czynności z tym związane.

LABORATORIUM

ZAKŁADOWA
KONTROLA
PRODUKCJI

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR

 • Skanska
 • Budimex
 • Lafarge
 • Ginter
 • Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański
 • Pawłowski
 • kamal
 • Continental Road
 • Izolex
 • EBM
 • Jadar
 • KSM Parsęcko
 • Broker
 • Sambor
 • Drewbet
 • Evertec
 • Nascon
 • Zdrojewscy
 • Gmina Zarszyn
 • Gmina Chojnice
 • Zarząd Drogowy Sępólno Krajeńskie
 • EcoZet
Pol Lab - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
Logo laboratorium budowlanego AG-CEL

W dniu 24.12.2016 r.
Laboratorium Budowlane "AG-CEL" będzie nieczynne.