Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych

Obraz dla weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne to zbiory wymagań określające warunki i sposoby wykonania, kontroli i odbioru określonego rodzaju robót. Stosuje się je w wielu krajach świata jako element systemu przetargowego działającego w gospodarce rynkowej. W Polsce ustawa o zamówieniach publicznych (jednolity tekst w DzU nr 119 z 1998r. poz. 773, art. 17.1) przewiduje stosowanie specyfikacji technicznych, określających warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

Nasza firma oferuje Państwu usługi w zakresie weryfikacji oraz opracowywania specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej jak i betonu.

Sporządzane przez naszą firmę specyfikacje techniczne opracowywane są według wymagań norm PN-EN 206-1 i PN-B-06265 w stosunku do betonu i jego poszczególnych składników oraz z uwzględnieniem takich parametrów jak:

 • klasa wytrzymałości,
 • klasa ekspozycji,
 • klasa zawartości chlorków,
 • klasa konsystencji,
 • rodzaj i klasa wytrzymałości cementu,
 • typ domieszki i typ dodatku,
 • właściwości specjalne – jeżeli jest to wymagane,
 • maksymalny nominalny górny wymiar ziarn kruszywa.
Tagi: odbior budowy, kontrola budowlana

Powiązane

Sporządzanie projektów

Obraz dla Sporządzanie projektów

Sporządzamy kompleksowe projekty konstrukcji budowlanych zgodnie z aktualnymi europejskimi normami oraz sztuką inżynierską i prawem budowlanym.

Nadzór naukowo-badawczy

Obraz dla Nadzór naukowo-badawczy

Projektujemy i odbieramy konstrukcje betonowe wykonujemy dokumentację zgodności dostarczonego betonu ze specyfikacją techniczną i Prawem Budowlanym.

LABORATORIUM

ZAKŁADOWA
KONTROLA
PRODUKCJI

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR

 • Skanska
 • Budimex
 • Lafarge
 • Ginter
 • Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański
 • Pawłowski
 • kamal
 • Continental Road
 • Izolex
 • EBM
 • Jadar
 • KSM Parsęcko
 • Broker
 • Sambor
 • Drewbet
 • Evertec
 • Nascon
 • Zdrojewscy
 • Gmina Zarszyn
 • Gmina Chojnice
 • Zarząd Drogowy Sępólno Krajeńskie
 • EcoZet
Pol Lab - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
Logo laboratorium budowlanego AG-CEL

W dniu 24.12.2016 r.
Laboratorium Budowlane "AG-CEL" będzie nieczynne.