Ekspertyzy i opinie techniczne

Obraz dla ekspertyzy i opinie techniczne

Oceny stanu technicznego budynku można dokonać w formie ekspertyzy lub opinii technicznej.

Ekspertyzy lub opinie o stanie technicznym budynku wykonuje się m.in. na potrzeby opracowania projektu rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami) obliguje do wykonania ekspertyzy lub opinii technicznej przed przystąpieniem do prac projektowych.

Opinia techniczna to ocena stanu technicznego budynku wydawana przez doświadczonych inżynierów z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi na podstawie oględzin budynku oraz po uprzednim zapoznaniu się z dostępną dokumentacją.

Ekspertyza techniczna to opracowanie szersze, bardziej szczegółowe wydawane przez rzeczoznawców budowlanych. Diagnoza w takim opracowaniu poparta jest zarówno oględzinami budynku wraz z przestudiowaniem dostępnej dokumentacji, jak i obiektywnymi badaniami, pomiarami oraz obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi.

Nasza firma posiada duże doświadczenie w dokonywaniu ekspertyz i opinii technicznych. Dysponujemy odpowiednim sprzętem oraz narzędziami do wykonywania potrzebnych badań oraz pomiarów, przez co usługa, którą świadczymy jest kompleksowa. Realizacją, z której jesteśmy dumni jest opracowanie opinii technicznej XIX- wiecznego, neogotyckiego pałacu w Komierowie k. Sępólna Krajeńskiego.

Tagi: obsluga budowy, opinia techniczna

Powiązane

Obsługa budów

Obraz dla Obsługa budów

Oferujemy kompleksową obsługę laboratoryjną budów, badania laboratoryjne i doradztwo technologiczne, badania mieszanek betonowych, betonów, asfaltobetonów, cementów, zapraw, kruszyw itp.

Nadzór inwestorski

Obraz dla Nadzór inwestorski

Oferujemy sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji badania laboratoryjne materiałów budowlanych kontrolę jakości ( ZKP) oraz zatwierdzanie materiałów.

LABORATORIUM

ZAKŁADOWA
KONTROLA
PRODUKCJI

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR

 • Skanska
 • Budimex
 • Lafarge
 • Ginter
 • Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański
 • Pawłowski
 • kamal
 • Continental Road
 • Izolex
 • EBM
 • Jadar
 • KSM Parsęcko
 • Broker
 • Sambor
 • Drewbet
 • Evertec
 • Nascon
 • Zdrojewscy
 • Gmina Zarszyn
 • Gmina Chojnice
 • Zarząd Drogowy Sępólno Krajeńskie
 • EcoZet
Pol Lab - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
Logo laboratorium budowlanego AG-CEL

W dniu 24.12.2016 r.
Laboratorium Budowlane "AG-CEL" będzie nieczynne.