Nadzór

Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych

Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne to zbiory wymagań określające warunki i sposoby wykonania, kontroli i odbioru określonego rodzaju robót. Stosuje się je w wielu krajach świata jako element systemu przetargowego działającego w gospodarce rynkowej. W Polsce ustawa o zamówieniach publicznych (jednolity tekst w DzU nr 119 z 1998r. poz. 773, art. 17.1) przewiduje stosowanie specyfikacji technicznych, określających warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Nasza firma oferuje Państwu usługi w zakresie weryfikacji oraz opracowywania specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej jak i betonu. Sporządzane prze... więcej
Nadzór naukowo-badawczy

Nadzór naukowo-badawczy

W zakres nadzoru naukowo-badawczego wchodzi system nadzoru i kontroli, który obejmuje: 1) Projektowanie i odbiór konstrukcji betonowych. Prawidłowe wyspecyfikowanie parametrów betonu i mieszanki betonowej przez projektanta oraz wykonawcę jest jednym z podstawowych warunków aby uzyskać pożądaną jakość konstrukcji betonowych. Konstrukcja ma być zaprojektowana w taki sposób aby miała odpowiednią nośność, stateczność oraz trwałość. 2) Zgodność dostarczonego betonu ze specyfikacją techniczną i Prawem Budowlanym. Specyfikacja to końcowe zestawienie udokumentowanych wymagań technicznych dotyczących wykonania lub skł... więcej
Obsługa budów

Obsługa budów

Oferujemy kompleksową obsługę laboratoryjną budów w zakresie badań laboratoryjnych i doradztwa technologicznego. Wykonujemy badania mieszanek betonowych, betonów, asfaltobetonów, cementów, zapraw, kruszyw itp. Wykonujemy także szereg badań z zakresu geotechniki. Wieloletnie doświadczenie, kompetentni i wyszkoleni pracownicy oraz nowoczesne zaplecze sprzętowe pozwalają nam sprostać każdemu zleceniu. Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z indywidualnymi Klientami, jak i firmami. Gwarantujemy wysoki poziom świadczonych usług. więcej
Ekspertyzy i opinie techniczne

Ekspertyzy i opinie techniczne

Oceny stanu technicznego budynku można dokonać w formie ekspertyzy lub opinii technicznej. Ekspertyzy lub opinie o stanie technicznym budynku wykonuje się m.in. na potrzeby opracowania projektu rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami) obliguje do wykonania ekspertyzy lub opinii technicznej przed przystąpieniem do prac projektowych. Opinia techniczna to ocena stanu technicznego budynku wydawana przez doświad... więcej
Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski jest to obowiązek kontroli obiektów i procesów budowlanych. Może zostać ustanowiony przez inwestora lub nałożony na inwestora przez właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę. Obowiązkowo jest najczęściej ustanawiany w sytuacjach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko naturalne. Nadzór inwestorski stosowany jest w przypadku, kiedy inwestor potrzebuje dodatkowej pomocy specjalistycznej, ważnej w skomplikowanych etapach budowy. W ramach nadzoru inwestorskiego możemy Państwu zaoferować: - pomoc przy obsłudze inwestycji; - s... więcej

LABORATORIUM

ZAKŁADOWA
KONTROLA
PRODUKCJI

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR

 • Skanska
 • Budimex
 • Lafarge
 • Ginter
 • Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański
 • Pawłowski
 • kamal
 • Continental Road
 • Izolex
 • EBM
 • Jadar
 • KSM Parsęcko
 • Broker
 • Sambor
 • Drewbet
 • Evertec
 • Nascon
 • Zdrojewscy
 • Gmina Zarszyn
 • Gmina Chojnice
 • Zarząd Drogowy Sępólno Krajeńskie
 • EcoZet
Pol Lab - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
Logo laboratorium budowlanego AG-CEL

W dniu 24.12.2016 r.
Laboratorium Budowlane "AG-CEL" będzie nieczynne.