🔍

Rozwijamy się dla Was

Rozwijamy się dla Państwa.

Z radością informujemy, że obecne (już siódme) wydanie naszego zakresu akredytacji po raz kolejny wprowadza nowe metody badań, dla których potwierdzono nasze wysokie kompetencje i biegłość w ich realizacji.

Nowy obszar w zakresie naszych kompetencji obejmuje m.in. badania drewnianej tarcicy konstrukcyjnej, a mówiąc precyzyjnie:

  •  badanie wytrzymałości na zginanie drewna konstrukcyjnego litego i klejonego warstwowo wg PN-EN 408+A1:2012 p. 19
Dodatkowo, w związku z wieloma realizowanymi dla Państwa badaniami elementów studni i rur betonowych i żelbetowych, postanowiliśmy w roku ubiegłym ubiegać się o akredytację na badania tych elementów, co również zakończyło się sukcesem i PCA pod koniec września ub. roku dopisało do naszego zakresu akredytacji nowe metody, obejmujące:
  •  badanie nasiąkliwości studzienek włazowych i niewłazowych z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe wg PN-EN 1917:2004 Załącznik D wraz z PN-EN 1917:2004/AC:2009
  • badanie nasiąkliwości rur i kształtek z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowych wg PN-EN 1916:2005 Załącznik F wraz z PN-EN 1916:2005/AC:2009.a

Zachęcamy do składania zapytań i korzystania z naszych usług. 

Ponadto, jeżeli mają Państwo temat nietypowy, wymagający inżynierskiego podejścia i otwartej głowy, nasza wykwalifikowana kadra z pewnością nie pozostawi Państwa zapytania bez odpowiedzi i zaproponuje Państwu metody badawcze, które sprostają Państwa oczekiwaniom. Zachęcamy do kontaktu.