🔍

Nowy, rozszerzony zakres akredytacji

Szanowni Państwo, 

mamy ogromną przyjemność poinformować, że z dniem 03.11.2021r. Polskie Centrum Akredytacji rozszerzyło zakres udzielonej naszemu laboratorium akredytacji o nowe metody pobierania próbek i badań w zakresie:

  • pobierania próbek kruszyw,
  • pobierania oraz badania wytrzymałości na ściskanie próbek podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, tzw. „stabilizacji Rm”,
  • pobierania oraz badania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym, m.in. mieszanek związanych cementem CBGM.