Badania złóż

Ocena wielkości i jakości złóż

Geologia złożowa to dziedzina o szerokim spektrum działania, która zajmuje się poszukiwaniem, badaniem, rozpoznawa-niem, dokumentowaniem i udostępnianiem złóż surowców mineralnych.

Udostępnianie złoża powinno mieć sens ekono-miczny, a dokumentowanie złóż kopalin powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi kryteriami bilansowości.

Oferujemy Państwu:

Projektowanie badań i dokumentowanie złóż kopalin i surowców:

 • opracowanie projektów badań geologicznych
 • wykonanie wierceń
 • nadzór i dozór geologiczny nad wierceniami
 • wykonanie dokumentacji geologicznych oraz wynikowych i sprawozdań
 • opracowanie dodatków do dokumentacji geologicznych
 • opracowanie dokumentacji otworów wiertniczych
 • opracowanie projektów zagospodarowania złóż
 • wyznaczanie obszaru i terenu górniczego
 • wykonanie planu ruchu
 • opracowanie dokumentacji rekultywacyjnej

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu naszych klientów przez pełen proces uzyskania koncesji geologicznej na wydobycie złóż surowca

Tagi: zloza geologiczne

Powiązane

Badania systemów dociepleń

Obraz dla Badania systemów dociepleń

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem, badania systemów dociepleń według PN-EN 13499:2005

Badania mas bitumicznych

Obraz dla Badania mas bitumicznych

Badamy mieszanki mineralno-asfaltowe, obliczamy objętości asfaltu w zagęszczonej próbce oraz skład ziarnowy mieszanki mineralnej.

LABORATORIUM

ZAKŁADOWA
KONTROLA
PRODUKCJI

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR

 • Skanska
 • Budimex
 • Lafarge
 • Ginter
 • Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański
 • Pawłowski
 • kamal
 • Continental Road
 • Izolex
 • EBM
 • Jadar
 • KSM Parsęcko
 • Broker
 • Sambor
 • Drewbet
 • Evertec
 • Nascon
 • Zdrojewscy
 • Gmina Zarszyn
 • Gmina Chojnice
 • Zarząd Drogowy Sępólno Krajeńskie
 • EcoZet
Pol Lab - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
Logo laboratorium budowlanego AG-CEL

W dniu 24.12.2016 r.
Laboratorium Budowlane "AG-CEL" będzie nieczynne.