Badania nawierzchni

Ocena stanu nawierzchni i prawidłowe rozpoznanie przyczyn powstawania uszkodzeń stanowi podstawę projektowania remontów, wzmocnień oraz modernizacji nawierzchni drogowych i lotniskowych.

Oferujemy Państwu:

 • Nowoczesna diagnostyka nawierzchni metodami nieniszczącymi
 • Ocena stanu istniejących nawierzchni dla potrzeb projektowych w planowaniu modernizacji i wzmocnień nawierzchni
 • Opracowanie koncepcji naprawy, wzmocnienia lub wymiany nawierzchni drogowych
 • Wymiarowanie konstrukcji nawierzchni drogowych i lotniskowych

Badanie odkształcenia nawierzchni przeprowadzamy za pomocą belki Benkelmana pod obciążeniem 100 kN/oś zgodnie z normą BN-70/8931-06.

Pomiaru równości nawierzchni wykonujemy w przekroju podłużnym zgodnie z normą BN-68/8931-04. Badanie odbywa się w sposób ciągły przy pomocy planografu.

Odwierty kontrolne w nawierzchniach asfaltowych wykonujemy o różnych średnicach w zależności od zapotrzebowania badawczego. Są to odwierty z przeznaczeniem na ekstrakcje mm-a (poznanie składu), zagęszczenia nawierzchni lub koleinowanie.

Tagi: badania, nawierzchnia, diagnostyka, odwierty

Powiązane

Badania mas bitumicznych

Obraz dla Badania mas bitumicznych

Badamy mieszanki mineralno-asfaltowe, obliczamy objętości asfaltu w zagęszczonej próbce oraz skład ziarnowy mieszanki mineralnej.

Diagnostyka

Obraz dla Diagnostyka

Przeprowadzamy diagnostykę budowlaną: odwierty w betonie i żelbetonie badanie mrozoodporności betonu badanie wodoszczelności betonu badanie nasiąkliwości betonu.

LABORATORIUM

ZAKŁADOWA
KONTROLA
PRODUKCJI

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR

 • Skanska
 • Budimex
 • Lafarge
 • Ginter
 • Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański
 • Pawłowski
 • kamal
 • Continental Road
 • Izolex
 • EBM
 • Jadar
 • KSM Parsęcko
 • Broker
 • Sambor
 • Drewbet
 • Evertec
 • Nascon
 • Zdrojewscy
 • Gmina Zarszyn
 • Gmina Chojnice
 • Zarząd Drogowy Sępólno Krajeńskie
 • EcoZet
Pol Lab - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
Logo laboratorium budowlanego AG-CEL

W dniu 24.12.2016 r.
Laboratorium Budowlane "AG-CEL" będzie nieczynne.