Badania mas bitumicznych

Zajmujemy się badaniami w zakresie technologii mieszanek mineralno-asfaltowych.

Nasza Firma wspiera Producentów jak również Wykonawców dróg.

Oferujemy badania w następującym zakresie:

 • wypełnienie wolnych przestrzeni asfaltem według PN-EN 13108-1:2008
  Obliczenie ilorazu objętości asfaltu w zagęszczonej próbce MMA Va i objętości wolnej przestrzeni plus objętość wypełniona asfaltem w zagęszczonej MMA Vpa.
 • zawartość wolnych przestrzeni według PN-EN 13108-1:2008
  Obliczenie ilorazu różnicy gęstości objętościowej i gęstości strukturalnej MMA oraz jej gęstości objętościowej.
 • skład ziarnowy mieszanki mineralnej według PN-EN 13108-1:2008
 • gęstość
 • gęstość objętościowa według PN-EN 12697-8:2005
  Wcześniej określaną jako gęstość strukturalna lub pozorna.
 • wytrzymałość mieszanki mineralno-asfaltowej na rozciąganie pośrednie - odporność na działanie wody i mrozu według PN-EN 12697-12:2008
 • wskaźnik zagęszczenia
  Obliczenie ilorazu gęstości strukturalnej próbki MMA wbudowanej i gęstości strukturalnej MMA, wykonanej z tych samych składników i zagęszczonych w znormalizowany sposób.
 • oznaczanie stabilności i odkształcenia metodą Marshalla
  Określenie wartości siły i odkształceń w chwili zniszczenia próbki ściskanej w aparacie Marshalla.

Z zakresie naszej oferty znajduje się również opracowanie oraz sprawdzenie receptur na mieszanki mineralno-asfaltowe.

Tagi: badanie, masa bitumiczna, asfalt

Powiązane

Badania złóż

Obraz dla Badania złóż

Wykonujemy badania złóż surowca oraz oceniamy ich wielkość i jakość, opracowujemy projekty oraz dokumenty badań geologicznych oraz wykonujemy wiercenia

Badania nawierzchni

Obraz dla Badania nawierzchni

Oferujemy diagnozę nawierzchni metodami nieniszczącymi, ocenę stanu istniejących nawierzchni oraz opracowujemy koncepcje naprawy, wzmocnienia lub wymiany nawierzchni drogowych.

LABORATORIUM

ZAKŁADOWA
KONTROLA
PRODUKCJI

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR

 • Skanska
 • Budimex
 • Lafarge
 • Ginter
 • Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański
 • Pawłowski
 • kamal
 • Continental Road
 • Izolex
 • EBM
 • Jadar
 • KSM Parsęcko
 • Broker
 • Sambor
 • Drewbet
 • Evertec
 • Nascon
 • Zdrojewscy
 • Gmina Zarszyn
 • Gmina Chojnice
 • Zarząd Drogowy Sępólno Krajeńskie
 • EcoZet
Pol Lab - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
Logo laboratorium budowlanego AG-CEL

W dniu 24.12.2016 r.
Laboratorium Budowlane "AG-CEL" będzie nieczynne.