Zakładowa Kontrola Produckji (ZKP) - szkolenia

Obraz dla zakładowa kontrola produckji (zkp) - szkolenia

Nasza firma zajmuje się szkoleniami specjalistycznymi skierowanymi do firm, które chcą doskonalić się w interpretacji wymagań właściwych norm dotyczących systemu ZKP, jak również rozpoczynają wdrażanie Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

Oferujemy pomoc techniczną i doradczą przy opracowaniu wymaganej dokumentacji technicznej wyrobów oraz poprowadzeniu producenta przez szereg procedur związanych z dopuszczeniem wyrobów do stosowania i obrotu. Zapewniamy wsparcie ekspertów na każdym etapie wprowadzania w zakładzie systemu zarządzania, jakim jest Zakładowa Kontrola Jakości. Kursy dotyczące nadania oznaczenia CE przeznaczone są dla wszystkich, którzy wprowadzając do obrotu wyroby budowlane bądź urządzenia zmuszeni są oznaczyć je znakiem CE.

Zakładowa Kontrola Produkcji Szkolenia:

Rodzaje:
- Zakładowa Kontrola Produkcji - wdrożenie
- Nadanie oznaczenia CE
- Wprowadzenie do wymagań Rozporządzenia UE nr 305/2011 (CPR)

Cel:
- Zrozumienie wymagań prawa UE i krajowego, normalizacji zharmonizowanej oraz zasad ZKP
- Umiejętność opracowania dokumentacji systemu oceny zgodności ZKP, programu auditów Zakładowej Kontroli Jakości
- Zdobycie wiedzy na temat wdrażania i utrzymania Zakładowej Kontroli Produkcji w organizacji.

Przebieg:
 • Wstępny audyt - analiza obecnego systemu zarządzania z uwzględnieniem wymagań systemu ZKP.
 • Szczegółowy plan wdrożeniowy ZKP.
 • Wstępne szkolenia pracowników pod kątem zasad działania Zakładowej Kontroli Produkcji.
 • Projekt systemu ZKP oraz polityki jakości.
 • Księga Zakładowej Kontroli Produkcji – przygotowanie wraz z formularzami, instrukcjami, procedurami, mapami procesów wewnątrz systemu ZKP.
 • Zakładowa Kontrola Produkcji – wdrożenie.
 • Seminaria wśród pracowników – zapoznanie z wymaganiami i normami .
 • Weryfikacja poprawności funkcjonowania systemu Zakładowej Kontroli Jakości.
 • Wybór jednostki przyznającej certyfikat ZKP.
 • Wsparcie podczas audytu zewnętrznego.
 • W przypadku wystąpienia takiej konieczności przeprowadzenie korekty systemu.
 • Certyfikacja ZKP – zakończenie.

Zakładowa Kontrola Produkcji i certyfikat ZKP – zalety wdrożonego systemu i uzyskania certyfikatu

 • spełnienie wymagań niezbędnych dla produkcji wyrobów budowlanych,
 • zredukowanie ilości popełnianych błędów, wadliwości maszyn (potencjalnie),
 • poprawa wewnętrznej komunikacji w firmie jako efekt szczegółowego określenia uprawnień, kompetencji oraz odpowiedzialności pracowników,
 • uproszczenie działalności dzięki dokładnie scharakteryzowanym procedurom,
 • poświadczenie działalności prowadzonej zgodnie z przepisami i literą prawa,
 • wykazanie najwyższej dbałości o jakość zawartą w normach systemu ZKP,
 • przyłączenie się do nurtu nowoczesnych, przyszłościowych przedsiębiorstw,
 • potencjalne zwiększenie liczby klientów oczekujących od wyrobów budowlanych firmy oznakowania CE.

Termin: dostosowujemy termin szkolenia do indywidualnych możliwości klienta.
Cena szkolenia: W kwestii ustalenia ceny prosimy o kontakt z naszym biurem.

Tagi: szkolenia, zakladowa kontrola produkcji, szkolenia zkp

Powiązane

Zakładowa kontrola produkcji

Obraz dla Zakładowa kontrola produkcji

Pomagamy wdrażać zakładową kontrolą jakości wraz z certyfikacją ZKP i spełniać wymagania normy PN-EN ISO 9001.

Wzorcowanie wag produkcyjnych

Obraz dla Wzorcowanie wag produkcyjnych

oferujemy stały nadzór nad wszelkiego rodzaju wagami laboratoryjnymi i przemysłowymi zapewniamy wzorcowanie sprawdzanie oraz stworzenie procedur nadzoru.

LABORATORIUM

ZAKŁADOWA
KONTROLA
PRODUKCJI

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR

 • Skanska
 • Budimex
 • Lafarge
 • Ginter
 • Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański
 • Pawłowski
 • kamal
 • Continental Road
 • Izolex
 • EBM
 • Jadar
 • KSM Parsęcko
 • Broker
 • Sambor
 • Drewbet
 • Evertec
 • Nascon
 • Zdrojewscy
 • Gmina Zarszyn
 • Gmina Chojnice
 • Zarząd Drogowy Sępólno Krajeńskie
 • EcoZet
Pol Lab - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
Logo laboratorium budowlanego AG-CEL

W dniu 24.12.2016 r.
Laboratorium Budowlane "AG-CEL" będzie nieczynne.