Badania mieszanki betonowej

Badanie konsystencji betonu jest działaniem pozwalającym na określenie czy parametry konsystencji mieszanki betonowej lub też betonu w formie stałej są zgodne ze stawianymi normami. Dzięki temu jeszcze przed wbudowaniem możliwe jest określenie czy beton ma odpowiednie właściwości i może zostać bezpiecznie wykorzystany w celach budowlanych. Badanie konsystencji betonu obejmuje sprawdzenie różnych parametrów w tym: gęstości, zawartości powietrza w mieszance oraz innych.

Badanie konsystencji mieszanki betonowej

Konsystencja mieszanki betonowej jest parametrem określającym jej urabialność. Pomiar konsystencji mieszanki betonowej na budowie, w momencie jej wbudowywania w elementy konstrukcji pozwala potwierdzić, czy mieszanka może zostać należycie ułożona i zagęszczona w elemencie.

Badanie wykonujemy wg norm:

PN-EN 12350-2 „Badania mieszanki betonowej Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka”
PN-EN 12350-3 „Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe”
PN-EN 12350-4 „Badania mieszanki betonowej. Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności”
PN-EN 12350-5 „Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego”

Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej

Pomiar zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadzany jest przede wszystkim w przypadku betonów produkowanych z zastosowaniem domieszek napowietrzających. Pęcherzyki powietrza wprowadzane do mieszanki betonowej z jednej strony poprawiają odporność betonu na cykliczne zamrażanie i rozmarzanie oraz działanie soli odladzających, z drugiej zaś strony powodują obniżenie wytrzymałości betonu na ściskanie.

Badanie wykonujemy wg normy:

PN-EN 12350-7 „Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe”

Gęstość mieszanki betonowej

Badanie gęstość mieszanki betonowej ma na celu potwierdzenie jednorodności dostarczanych partii betonu. Znaczna zmiana gęstość mieszanki betonowej może wynikać np. ze zbyt dużego napowietrzenia mieszanki betonowej co w późniejszym etapie wpływa na wytrzymałość betonu a tym samym konstrukcji. Może również wynikać ze zmiany kruszyw użytych do produkcji, efektem tego może być powstawanie ubytków, tzw. raków oraz spadek wytrzymałości betonu.

Badanie wykonujemy wg normy:

PN-EN 12350-6 „Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość”

Badania betonów SCC

Badania oraz projektowanie betonów samozagęszczalnych trwało już od dłuższego czasu to dopiero w roku 2010 zostało unormowane przez CEN. Metody stosowane głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki weszły do kanonu badań mieszanki betonu SCC wykonywanych w Europie. Do metod tych zalicza się np. metoda V-lejka, L-pojemnika, J-pierścienia itd.

Badanie wykonujemy wg normy:

PN-EN 12350-8 „Badania mieszanki betonowej. Część 8: Beton samozagęszczalny. Badanie metodą stożka”
PN-EN 12350-9 „Badania mieszanki betonowej. Część 9: Beton samozagęszczalny. Badanie metodą V-lejka”
PN-EN 12350-10” Badania mieszanki betonowej. Część 10: Beton samozagęszczalny. Badanie metodą L-pojemnika”
PN-EN 12350-11 „Badania mieszanki betonowej. Część 11: Beton samozagęszczalny. Badanie segregacji sitowej”

Wróć do: Badanie betonu

Powiązane

Badania betonu

Obraz dla Badania betonu

Wykonujemy badania mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu. Prowadzimy badania betonu w zakresie oznaczania cech wytrzymałościowych oraz parametru trwałości i nasiąkliwości.

Badania betonu stwardniałego

Obraz dla Badania betonu stwardniałego

Wykonujemy badania mrozoodporności betonu oraz wytrzymałości na ściskanie betonu stwardniałego pomagają dokładnie określić jego zastosowanie i właściwości.

LABORATORIUM

ZAKŁADOWA
KONTROLA
PRODUKCJI

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR

 • Skanska
 • Budimex
 • Lafarge
 • Ginter
 • Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański
 • Pawłowski
 • kamal
 • Continental Road
 • Izolex
 • EBM
 • Jadar
 • KSM Parsęcko
 • Broker
 • Sambor
 • Drewbet
 • Evertec
 • Nascon
 • Zdrojewscy
 • Gmina Zarszyn
 • Gmina Chojnice
 • Zarząd Drogowy Sępólno Krajeńskie
 • EcoZet
Pol Lab - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
Logo laboratorium budowlanego AG-CEL

W dniu 24.12.2016 r.
Laboratorium Budowlane "AG-CEL" będzie nieczynne.