Laboratorium

W naszym laboratorium materiałów budowlanych wykonujemy profesjonalne badania w bardzo szeroki zakresie. Dzięki dużej wiedzy oraz bogatemu doświadczeniu pracowników naszego laboratorium oraz nowoczesnemu wyposażeniu jesteśmy w stanie zapewnić w pełni profesjonalne usługi, na najwyższym poziomie. Wykonujemy m.in.: badania cementów i dodatków, badania wody, betonu, kruszyw, kamienia naturalnego, prefabrykatów oraz wielu innych materiałów budowlanych. Na rzecz klientów przeprowadzamy także diagnostykę budowlaną.

Badania cementów i dodatków

Badanie cementu pod względem właściwości wytrzymałościowych. Cechy wytrzymałościowe cementów oznacza się na podstawie badania zapraw normowych, czyli zapraw na bazie badanego cementu o znormalizowanym składzie. Na belkach o wymiarach 40x40x160mm przeprowadza się badanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie... więcej

Badania betonu

Przeprowadzamy badania mrozoodporności, nasiąkliwości oraz wytrzymałości betonu. W swoim zakresie wykonujemy badania betonu w formie mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu. Przeprowadzamy badanie betonu i mieszanki betonowej w trakcie produkcji lub rozładunku w miejscu docelowym. Pozwala to na bieżącą kon... więcej

Badania wody

Woda wykorzystywana w budownictwie do zarabiania betonów, zapraw itp. musi spełniać określone parametry i właściwości. Oferujemy Państwu badania wody zarobowej wykonane zgodnie z PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu”. Analiza wody zarobowej jest podzielona na 3 etapy: 1. Ocena wstępna - woda badan... więcej

Badania kruszyw

Badania bieżące, badania okresowe oraz badania typu wchodzą w zakres usług oferowanych przez nasze laboratorium w ramach badania kruszyw. Naszym klientom oferujemy pomoc w tworzeniu i uaktualnianiu Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz Informacji o wyrobie. Badania prowadzimy według następujących norm: P... więcej

Badania kamienia naturalnego

Wykonujemy badania na potrzeby Zakładowej Kontroli Produkcji i zgodności na normy: PN-EN 12058 – „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania” PN-EN 1469 – „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania” PN-EN 1341 – „Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrz... więcej

Badania prefabrykatów

Oferujemy Państwu wykonanie badań prefabrykatów w zakresie: cechy geometryczne, wytrzymałość, nasiąkliwość, odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających, odporność na ścieranie na tarczy Bohmego. Wykonujemy badania typu i badania bieżące dla następujących prefa... więcej

Badania gruntów i stabilizacji

Grunty jako zespół cząstek mineralnych (niekiedy z substancją organiczną) w postaci osadu, który może zostać rozdrobniony przez rozcieranie w ręku. Badanie gruntu pomaga określić jego właściwości i skład faz. Grunty mogą składać się z fazy suchej, gazowej (powietrze, a niekiedy inne gazy) oraz ciekłej (na... więcej

Badania zapraw

W zakres badanie zapraw wchodzą Wstępne Badania Typu oraz zakres stosowania i metodykę cech fizycznych i wytrzymałościowych zapraw: Murarskich wg PN-EN 998-2 „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska”; PN-EN 1015-3 „Metody badań zapraw do murów - Określenie konsyste... więcej

Badania systemów dociepleń

PN-EN 13499:2005 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem więcej

Badania złóż

Ocena wielkości i jakości złóż Geologia złożowa to dziedzina o szerokim spektrum działania, która zajmuje się poszukiwaniem, badaniem, rozpoznawa-niem, dokumentowaniem i udostępnianiem złóż surowców mineralnych. Udostępnianie złoża powinno mieć sens ekono-miczny, a dokumentowanie złóż kopalin powinno ... więcej

Badania mas bitumicznych

Zajmujemy się badaniami w zakresie technologii mieszanek mineralno-asfaltowych. Nasza Firma wspiera Producentów jak również Wykonawców dróg. Oferujemy badania w następującym zakresie: wypełnienie wolnych przestrzeni asfaltem według PN-EN 13108-1:2008 Obliczenie ilorazu objętości asfaltu w zagęszczonej p... więcej

Badania nawierzchni

Ocena stanu nawierzchni i prawidłowe rozpoznanie przyczyn powstawania uszkodzeń stanowi podstawę projektowania remontów, wzmocnień oraz modernizacji nawierzchni drogowych i lotniskowych. Oferujemy Państwu: Nowoczesna diagnostyka nawierzchni metodami nieniszczącymi Ocena stanu istniejących nawierzchni dla potrz... więcej

Diagnostyka

Diagnostyka budowlana ma na celu zbadanie, udokumentowanie oraz ocenę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych i budynków, a także opracowanie technologii prac renowacyjno - naprawczych. Oferujemy Państwu: 1. Odwierty w konstrukcji obiektów betonowych i żelbetowych wg PN-EN 13791, PN-EN 12504-1. 2. Badan... więcej

LABORATORIUM

ZAKŁADOWA
KONTROLA
PRODUKCJI

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR

 • Skanska
 • Budimex
 • Lafarge
 • Ginter
 • Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański
 • Pawłowski
 • kamal
 • Continental Road
 • Izolex
 • EBM
 • Jadar
 • KSM Parsęcko
 • Broker
 • Sambor
 • Drewbet
 • Evertec
 • Nascon
 • Zdrojewscy
 • Gmina Zarszyn
 • Gmina Chojnice
 • Zarząd Drogowy Sępólno Krajeńskie
 • EcoZet
Pol Lab - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
Logo laboratorium budowlanego AG-CEL

W dniu 24.12.2016 r.
Laboratorium Budowlane "AG-CEL" będzie nieczynne.