laboratorium

www.agcel.pl/beton

obowiązkowa
certyfikacja ZKP
do końca czerwca

2019

Beton towarowy
i mieszanki wyrobem
budowlanym

Szanowni Państwo

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów* beton towarowy oraz mieszanki związane hydraulicznie uznawane są za wyrób budowlany i od dnia 01.07.2019r. powininny być wprowadzane do obrotu wraz z Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych.

Państwo – jako Producent tych wyrobów – jesteście zobowiązani do:

  • opracowania i wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji;
  • przeprowadzenia badań wstępnych dla wytwarzanych przez siebie mieszanek;
  • uzyskania do dnia 30 czerwca 2019 roku Krajowego Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wystawionego przez jednostkę akredytowaną przez PCA.

Kontaktujemy się z Państwem, ponieważ pragniemy pomóc Państwu sprawnie wprowadzić do obrotu beton towarowy i mieszanki związane hydraulicznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ciągu ubiegłego roku wdrożyliśmy z powodzeniem systemy Zakładowej Kontroli Produkcji w 63 zakładach wytwarzających mieszankę betonową na terenie całej Polski , dzięki czemu nasi Klienci już dziś posiadają Krajowe Certyfikaty Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.

[* Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018r., zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – Dz.U. 2018 poz. 1233]

Jsteśmy laboratorium badawczym akredytowanym przez PCA w zakresie wybranych metod badań mieszanki betonowej i betonu stwardniałego oraz prefabrykatów. Posiadamy bogatą bazę sprzętową, wysoce wykwalifikowany personel oraz wdrożony system zarządzania zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2005, dzięki czemu jesteśmy w stanie świadczyć kompleksową obsługę laboratoryjną. Przez cały czas służymy radą oraz wszelkim niezbędnym wsparciem.

Ponadto posiadamy certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Management Service GmbH, poświadczający wdrożenie systemu zarządzania ISO 9001 w zakresie usług szkoleniowych i wdrożeniowych.

Przez ponad 15 lat działalności wdrożyliśmy skutecznie systemy zakładowej kontroli produkcji w ponad 420 przedsiębiorstwach działających w wielu branżach, dzięki czemu szczycimy się bogatym doświadczeniem i możemy zaoferować Państwu swoją pomoc.

BETON TOWAROWY
MIESZANKI ZWIĄZANE HYDRAULICZNIE
WYRÓB BUDOWLANY
WDROŻENIE SYSTEMU ZKP
BADANIA WSTĘPNE DLA
STOSOWANYCH RECEPTUR
BETON TOWAROWY DO ZASTOSOWAŃ KONSTRUKCYJNYCH (SYSTEM 2+)
MIESZANKI ZWIĄZANE HYDRAULICZNIE DO ZAST. W KONSTRUKCJI DRÓG (SYSTEM 2+)
CERTYFIKACJA SYSTEMU ZKP
JEDNOSTKA
CERTYFIKUJĄCA
KRAJOWA DEKLARACJA
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
WPROWADZENIE DO OBROTU
PRODUCENT
B

DORADCY TECHNICZNI
tel. 791 800 405
tel. 604 246 712

INFOLINIA
tel. 884 821 732

Dane firmy
AG-CEL LABORATORIUM sp.j.
Pawłówko, ul. Bydgoska 14
89-632 Chojnice
Polska
NIP:555-205-84-19

Dane teleadresowe
Sekretariat:
tel.: 52 335 50 34
fax: 52 335 50 35
tel.kom. 660-774-664
mail: beton@agcel.pl