Wzorcowanie wag czy legalizacja?

2015-01-30

Jakie są różnice pomiędzy legalizacją a wzorcowaniem wagi?

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.) ustala, że:

 • wzorcowanie wag - czynności ustalające relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary.
 • legalizacja - zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.

Co te definicje oznaczają w życiu codziennym?

Legalizacji podlegają wagi, które mogą być używane m.in. przy pobieraniu opłat, podatków, przy dokonywaniu kontroli celnej lub w obrocie handlowym. Usługi te są świadczone przez Okręgowe i Obwodowe Urzędy Miar na terenie całej Polski. Jako potwierdzenie wykonanej czynności użytkownik otrzymuje Świadectwo Legalizacji, na którym znajduje się informacja czy waga spełnia wymagania określone w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Gospodarki. Brak jest natomiast informacji o wyznaczonych błędach czy niepewnościach pomiaru.
Wzorcowanie polega na określeniu różnicy pomiędzy wskazaniem przyrządu wzorcowego (wzorca miary wyższego rzędu), a wskazaniem przyrządu wzorcowanego (wagi) z uwzględnieniem niepewności pomiaru. Jako potwierdzenie wykonanej czynności wystawione zostaje Świadectwo Wzorcowania, w którym podana zostaje informacja o błędzie pomiaru oraz o dokładności wyznaczenia tego błędu (niepewność pomiaru).

Nasze Laboratorium Drogowe świadczy kompleksowe usługi dla firm i jedną z nich jest wzorcowanie wag produkcyjnych.
Oferujemy naszym klientom, zgodnie z założeniami systemu Zakładowa Kontrola Produkcji, stały nadzór nad wagami laboratoryjnymi i przemysłowymi, począwszy od wag nieautomatycznych pomostowych, zbiornikowych, samochodowych, poprzez wagi automatyczne przenośnikowe (taśmowe). Zapewniamy wzorcowanie, sprawdzanie oraz stworzenie procedur nadzoru nad wagami zgodnie z systemem ZKP. Wzorcowanie jest czynnością dobrowolną, nie istnieją żadne przepisy prawne wyznaczające czasookresy sprawdzeń. Częstotliwość wykonywania wzorcowania określa najczęściej zakładowa kontrola jakości firmy lub decyduje o tym użytkownik przyrządu pomiarowego.
Jeśli waga ma duży wpływ na produkt, zaleca się częste kontrole - nawet co 2-3 miesiące. Zwykle terminy sprawdzeń są określone cyklicznie w księdze jakości ZKP co 6 lub co 12 miesięcy. Sprawdzanie wagi powinno odbywać się w zakresie oraz warunkach w jakich waga pracuje na co dzień.

Tagi: zkp, wzorcowanie wag

Polecamy

Wzorcowanie wag produkcyjnych

Obraz dla Wzorcowanie wag produkcyjnych

oferujemy stały nadzór nad wszelkiego rodzaju wagami laboratoryjnymi i przemysłowymi zapewniamy wzorcowanie sprawdzanie oraz stworzenie procedur nadzoru.

Zakładowa kontrola produkcji

Obraz dla Zakładowa kontrola produkcji

Pomagamy wdrażać zakładową kontrolą jakości wraz z certyfikacją ZKP i spełniać wymagania normy PN-EN ISO 9001.

LABORATORIUM

ZAKŁADOWA
KONTROLA
PRODUKCJI

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR

 • Skanska
 • Budimex
 • Lafarge
 • Ginter
 • Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański
 • Pawłowski
 • kamal
 • Continental Road
 • Izolex
 • EBM
 • Jadar
 • KSM Parsęcko
 • Broker
 • Sambor
 • Drewbet
 • Evertec
 • Nascon
 • Zdrojewscy
 • Gmina Zarszyn
 • Gmina Chojnice
 • Zarząd Drogowy Sępólno Krajeńskie
 • EcoZet
Pol Lab - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
Logo laboratorium budowlanego AG-CEL

W dniu 24.12.2016 r.
Laboratorium Budowlane "AG-CEL" będzie nieczynne.