Nasiąkliwość prefabrykatów

2014-08-12

Nasiąkliwość to zdolność do wchłaniania wody przez dany materiał, opisująca maksymalne nasycenie wodą jego struktury. Najczęściej przedstawia się ją masowo jako stosunek masy pochłoniętej wody do masy próbki w stanie suchym wg wzoru:

W = 100% * (M1-M2)/M2

gdzie:
M1- masa początkowa próbki w [g];
M2- masa końcowa próbki w [g].

Obowiązujące normy europejskie definiują graniczną nasiąkliwość prefabrykatów betonowych jako 6%. Producenci prefabrykatów bardzo często borykają się z problemem przekroczenia powyższej wartości podczas omawianego badania. Wysoka nasiąkliwość materiału ma bezpośredni wpływ na jego mrozoodporność, mianowicie im większa nasiąkliwość tym mniejsza mrozoodporność. Można więc śmiało stwierdzić, że wysoka nasiąkliwość prefabrykatu zmniejsza jego trwałość.

Przyczyny zbyt wysokiej wartości nasiąkliwości prefabrykatów to m.in. nieprawidłowe zaprojektowanie mieszanki betonowej do produkcji prefabrykatów oraz niedokładne zagęszczenie mieszanki w formie.

Konsekwencją zbyt wysokiej wartości nasiąkliwości są m.in.:
- spadek mrozoodporności produktu;
- pojawienie się wykwitów na powierzchni elementu;
- spadek szczelności prefabrykatu.

Tagi: prefabrykaty, mrozoodpornosc

Polecamy

Badania betonu

Obraz dla Badania betonu

Wykonujemy badania mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu. Prowadzimy badania betonu w zakresie oznaczania cech wytrzymałościowych oraz parametru trwałości i nasiąkliwości.

Badania prefabrykatów

Obraz dla Badania prefabrykatów

Wykonujemy badania prefabrykatów w zakresie cech geometrycznych wytrzymałości nasiąkliwości odporności na temperatury odporności na ścieranie na tarczy Bohmego.

LABORATORIUM

ZAKŁADOWA
KONTROLA
PRODUKCJI

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR

 • Skanska
 • Budimex
 • Lafarge
 • Ginter
 • Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański
 • Pawłowski
 • kamal
 • Continental Road
 • Izolex
 • EBM
 • Jadar
 • KSM Parsęcko
 • Broker
 • Sambor
 • Drewbet
 • Evertec
 • Nascon
 • Zdrojewscy
 • Gmina Zarszyn
 • Gmina Chojnice
 • Zarząd Drogowy Sępólno Krajeńskie
 • EcoZet
Pol Lab - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
Logo laboratorium budowlanego AG-CEL

W dniu 24.12.2016 r.
Laboratorium Budowlane "AG-CEL" będzie nieczynne.