Badanie cementu - zmiany właściwości cementu

2015-01-30

Badanie cementu - zmiany właściwości cementu portlandzkiego wieloskładnikowego
CEM II/B-V 32,5 R

W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione wyniki badań cementu certyfikowanego CEM II/B-V 32,5 R (głównie wytrzymałość i czasy wiązania). Badania zostały przeprowadzone przez Laboratorium Budowlane AG-CEL zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku, oraz normami zależnymi: PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie wytrzymałości, oraz PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości. Badania były przeprowadzone od stycznia do grudnia 2014.

Materiały zastosowane w badaniach cementu:

- CEM II/B-V 32,5 R (jedno źródło, różne okresy produkcji)
- piasek normowy CEN
- woda destylowana


Badanie konsystencji normowej aparatem Vicata Badanie konsystencji normowej aparatem Vicata
Rys. 1-2. Badanie konsystencji normowej aparatem Vicata


Badanie wytrzymałości beleczek cementowych Badanie wytrzymałości beleczek cementowych
Rys. 3-4. Badanie wytrzymałości beleczek cementowych

Wyniki badań cementu

Badaniem objęto właściwości fizyczno-mechaniczne cementu CEM II/B-V 32,5 R. Zastosowano procedury norm PN-EN 196 [1 i 3]. Rezultaty badań zaprezentowano w tabeli 1.

Cement CEM II/B-V 32.5 R W/C [%] Czas wiązania [min] Wytrzymałość na ściskanie [MPa] po dniach
początek  koniec 2 28
1 31,0 355 435 14,0 33,6
2 28,6 275 315 14,3 35,3
3 29,4 250 315 13,1 34,8
4 29,0 190 225 14,2 33,0
5 27,6 230 255 13,7 34,4
Mediana 29,0 250 315 14,0 34,4

Tab. 1. Właściwości badanego cementu

Analizując poszczególne cechy badanego cementu: wodożądność cementu jest na podobnym poziomie 29% odchylenie standardowe 1,2. Znaczne różnice są widoczne w przypadku czasów wiązania gdzie początek czasu wiązania kształtuje się od 190 do 355 min a koniec czasu wiązania kształtuje się między 225 a 435 min. Wytrzymałość wczesna badanego cementu kształtuje się na poziomie 14 MPa a odchylenie standardowe wynosi 0,48. Wytrzymałość normowa średnio wyniosła 34,4 MPa a odchylenie standardowe 0,93. Wytrzymałość wczesna jak i normowa spełnia wymagania normy PN-EN 197-1 (Tabela. 1.),jednak trzeba zaznaczyć, że w przypadku wytrzymałości normowej są to wartości nieznacznie wyższe od wymagań niniejszej normy.Klasa wytrzymałośći Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Początek czasu wiązania [min] Stałość objętości [mm]
Wytrzymałość wczesna Wytrzymałość normowa
po 2 dniach po 7 dniach po 28 dniach
32.5 N - ≥ 16.0 ≥ 32.5 ≤ 52.5 ≥ 75 ≤ 10
32.5 R ≥ 10.0 -
42.5 N ≥ 10.0 - ≥ 42.5 ≤ 62.5 ≥ 60
42.5 R ≥ 20.0 -
52.5 N ≥ 20.0 - ≥ 52.5 - ≥ 45
52.5 R ≥ 30.0 -
  Tab.2. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementów według PN-EN 197-1

Wnioski

Badając dany cement CEM II/B-V 32,5 R na przestrzeni roku zaobserwowano niewielkie odchylenia wytrzymałości w badanym okresie, jest też widoczna niewysoka wytrzymałość normowa badanego cementu na poziomie 34,4 MPa. Aby uniknąć spadku wytrzymałości poniżej wymagań normowych w danej klasie należy prowadzić stałą kontrolę analizowanego cementu.

Tagi: badania, cemenet

Polecamy

Badania cementów i dodatków

Obraz dla Badania cementów i dodatków

Przeprowadzamy badanie cementu w zakresie wytrzymałości gęstości nasypowej wiązania zaczynu cementowego oraz innych aspektów jakościowych zgodnie z ZKP.

LABORATORIUM

ZAKŁADOWA
KONTROLA
PRODUKCJI

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR

 • Skanska
 • Budimex
 • Lafarge
 • Ginter
 • Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański
 • Pawłowski
 • kamal
 • Continental Road
 • Izolex
 • EBM
 • Jadar
 • KSM Parsęcko
 • Broker
 • Sambor
 • Drewbet
 • Evertec
 • Nascon
 • Zdrojewscy
 • Gmina Zarszyn
 • Gmina Chojnice
 • Zarząd Drogowy Sępólno Krajeńskie
 • EcoZet
Pol Lab - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
Logo laboratorium budowlanego AG-CEL

W dniu 24.12.2016 r.
Laboratorium Budowlane "AG-CEL" będzie nieczynne.