Artykuły

Kalifornijski wskaźnik nośności CBR

2017-05-23

Kalifornijski wskaźnik nośności CBR (od ang. California bearing ratio) jest metodą określania nośności podłoża gruntowego pod nawierzchnie drogowe oraz nośności kruszywa przeznaczonego na podbudowy drogowe.

Metoda ta opracowana została w latach 30. XX w. przez Kalifornijski Departament Transportu (California Department of Transportation). Była ona podstawą pierwszych procedur projektowan...


czytaj więcej

Badania kruszyw – oznaczenie odporności na rozdrabnianie

2015-02-06

Zakładowa kontrola produkcji (system ZKP) jest to stała wewnętrzna kontrola produkcji, prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania. Jedno z założeń ZKP to stała kontrola jakości produkowanych wyrobów.

Dla producentów kruszyw ...


czytaj więcej

Badanie cementu - zmiany właściwości cementu

2015-01-30
Badanie cementu - zmiany właściwości cementu portlandzkiego wieloskładnikowego
CEM II/B-V 32,5 R

W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione wyniki badań cementu certyfikowanego CEM II/B-V 32,5 R (głównie wytrzymałość i czasy wiązania). Badania zostały przeprowadzone przez Laboratorium Budowlane AG-CEL zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania...


czytaj więcej

Usługi związane z prowadzeniem budowy obiektów inżynierskich

2015-01-30

Obsługa budów polega na kompleksowych działaniach związanych z prowadzeniem budowy powstającego obiektu inżynierskiego. W przypadku firm i jednostek świadczących usługi obsługi budów, jest to wsparcie inwestora bądź przedsiębiorstwa budowlanego w tych działaniach. Wsparcie to może występować m.in. jako nadzór inwestorski lub nadzór budowy.

Obsługa nadzorcza związana z nadzorem inwes...


czytaj więcej

Wzorcowanie wag czy legalizacja?

2015-01-30

Jakie są różnice pomiędzy legalizacją a wzorcowaniem wagi?

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.) ustala, że:

wzorcowanie wag - czynności ustalające relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki mi...

czytaj więcej

Nasiąkliwość prefabrykatów

2014-08-12

Nasiąkliwość to zdolność do wchłaniania wody przez dany materiał, opisująca maksymalne nasycenie wodą jego struktury. Najczęściej przedstawia się ją masowo jako stosunek masy pochłoniętej wody do masy próbki w stanie suchym wg wzoru:

W = 100% * (M1-M2)/M2

gdzie:
M1- masa początkowa próbki w [g];
M2- masa końcowa próbki ...


czytaj więcej

LIMONIT

2014-08-08

Limonit – jest to mieszanina tlenków i wodorotlenków żelaza w różnych proporcjach. Ze względu na brak skutecznej metody ich separacji podczas przeróbki skał są przyczyną pojawiających się rudawych przebarwień. Inna spotykana nazwa to żelaziak brunatny.

Limonit powstaje w wyniku procesów hydrotermalnych, także w sedymentacyjnych – zachodzących w bagnach; w jeziorach; w wodach morskich...


czytaj więcej

LABORATORIUM

ZAKŁADOWA
KONTROLA
PRODUKCJI

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR

 • Skanska
 • Budimex
 • Lafarge
 • Ginter
 • Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański
 • Pawłowski
 • kamal
 • Continental Road
 • Izolex
 • EBM
 • Jadar
 • KSM Parsęcko
 • Broker
 • Sambor
 • Drewbet
 • Evertec
 • Nascon
 • Zdrojewscy
 • Gmina Zarszyn
 • Gmina Chojnice
 • Zarząd Drogowy Sępólno Krajeńskie
 • EcoZet
Pol Lab - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
Logo laboratorium budowlanego AG-CEL

W dniu 24.12.2016 r.
Laboratorium Budowlane "AG-CEL" będzie nieczynne.